Te laat komen: Leerplicht

Te laat komen: Leerplicht

Dinsdag 5 oktober 2021

Beste ouders,

Helaas merken we de laatste tijd dat een aantal kinderen regelmatig te laat op school komt. We willen u met klem vragen er zorg voor te dragen dat uw kind op tijd op school komt. Zodat uw kind de les niet verstoort en zo min mogelijk lestijd mist

Het beleid van leerplicht is, dat wanneer uw kind 9 maal 'te laat komt' u een uitnodiging voor een gesprek met de leerplichtambtenaar ontvangt. 

Wij hopen dat dit laatste niet nodig is en alle kinderen op tijd op school zijn. Wij kunnen dan de les met alle kinderen tegelijkertijd starten.


Terug

Josephstraat 12-14

3014 TP Rotterdam

010-4364378

augustinus.dir@nullrvko.nl