Groep 7

Groep 7

Welkom in groep 7

In groep 7 maken de kinderen een enorme sprong op reken-, taal- en spellinggebied. Met rekenen zijn we veel bezig met cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen, breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen. Ook komt het gebruik van de rekenmachine voor het eerst aan bod. Verder oefenen we veel met   verhaaltjessommen.

Bij de taallessen wordt begrijpend lezen steeds belangrijker. Ook doen we aan studerend lezen en informatieverwerking m.b.v. de methode Blits. Een belangrijk onderdeel van taal is het redekundig en taalkundig ontleden. Redekundig ontleden, hierbij worden de zinsdelen benoemd en bij taalkundig ontleden bepalen we wat voor soort woorden in de zin staan. Door dit goed te leren zullen de kinderen  teksten beter kunnen begrijpen. Het helpt zelfs om later vreemde talen makkelijker te kunnen leren!

Alhoewel de meeste kinderen avi-uit zijn, blijven we lezen belangrijk vinden en daarom staat stil lezen 4x per week op het rooster. Hierbij lezen we behalve verhalende boeken ook informatieve boeken, kranten, stripboeken enz. Op deze manier proberen de leerlingen hun woordenschat te vergroten.

 

Binnen de spellinglessen is er veel aandacht voor werkwoordspelling. Aan de verleden tijd en het voltooid deelwoord wordt veel aandacht besteed. De bedoeling is dat de kinderen alle spellingregels niet alleen goed toepassen tijdens de spellingles, maar bij alles wat ze opschrijven.

In groep 7 staat Engels voor het eerst op het rooster. We gebruiken de methode Join in. Via het digibord luisteren we naar gesprekjes en daarna oefenen we de stof in de klas.

De lessen in verkeer zijn belangrijk. Naast de toetsen, zullen de kinderen in april ook deelnemen aan het Landelijk Verkeersexamen.

Om en om behandelen we een blok geschiedenis, aardrijkskunde (+topografie) en natuur en techniek. Vaak zijn het nieuwe onderwerpen, alleen bij geschiedenis borduren we voort op de tijdvakken die in groep 5 en 6 behandeld zijn.

Elke week krijgen de kinderen huiswerk mee. Dit kan maak –en/of leerwerk zijn. In de klas oefenen we met plannen van je werk. Dit doen we met de weektaak. Hierop staan verschillende taken, waarvan verwacht wordt dat die eind van de week af zijn. Het plannen en zelfstandig werken dient al als voorbereiding voor de middelbare school.

Over de middelbare school gesproken: in april maken de leerlingen de Cito entreetoets. De resultaten van deze toets en die van de citotoetsen van groep 6 + groep 7 worden meegenomen om te komen tot een voorlopig advies. Natuurlijk tellen werkhouding, motivatie en huiswerk attitude ook mee. Dit voorlopig advies wordt bij het laatste rapport besproken.

Naast al deze vakken is er in het programma ook tijd voor muziek, handvaardigheid, tekenen,3x per week gym, een boekbespreking, een spreekbeurt, ICT, godsdienst, lessen van de Vreedzame school en burgerschapsvorming en natuurlijk buiten spelen!

Groep 7… een heel uitdagend leerjaar!

Terug