Interne Begeleiding (IB)

Interne Begeleiding (IB)

Onze intern begeleiders (IB’ers) coördineren alles wat met zorg te maken heeft. Zij ondersteunen en adviseren de leraren, voeren gesprekken met ouders en allerlei externe instanties. Alles in het belang van de kinderen. Als zij het nodig achten, bespreken zij voorliggende keuzes met de directie.

Zij hebben goed in beeld wat de mogelijkheden, maar ook wat de onmogelijkheden zijn binnen de Augustinusschool. Wij kunnen veel op het gebied van zorg, maar er zitten grenzen aan de mogelijkheden. Deze grenzen zullen steeds opnieuw moeten worden bepaald (zie ons ondersteuningsprofiel).

 

Op de Augustinusschool hebben we drie Interne Begeleiders. De IB’ers zijn verdeeld over groep 1-2; groep 3-4-5 en groep 6-7-8. De Interne Begeleiders maken tevens deel uit van de staf.

De taken van de Interne begeleiders zijn te verdelen in managementtaken, ondersteunende taken en uitvoerende taken:

Management taken

· Zorg voor het functioneren en actualiseren van het leerlingvolgsysteem.

· Coördinatie leerlingbesprekingen

· Onderhoud ortotheek

· Verantwoordelijk voor de totstandkoming van een zorgplan

· Vormt samen het Onderwijs Zorg Overlegt met directie, de maatschappelijk werkster, de contactpersoon PPO en de schoolverpleegkundige,

Ondersteunende taken naar leraren

· Begeleidt leraren bij organisatie en afname toetsen

· Stelt samen met de groepsleraar individuele handelingsplannen op

· Ondersteunen en coachen van leraren

Uitvoerende taken

· Het verrichten van diagnostisch onderzoek

· Het verrichten van observaties

· Het voeren van oudergesprekken

· Het analyseren van de resultaten van het leerlingvolgsysteem

· Het doen van klassenconsultaties

Terug