Schooltandarts

Schooltandarts

De Stichting Jeugdtandverzorging heeft tot doel het bevorderen van de mondgezondheid van de jeugd van 2 tot 18 jaar. Zij biedt de deelnemende kinderen een vorm van tandheelkundige verzorging, waarbij het voorkomen van tandbederf voorop staat. Door uitgebreide voorlichting en persoonlijke advies wordt geprobeerd een gezonde mond met een gaaf gebit te behouden. De Stichting heeft daartoe medewerkers in dienst zoals tandartsen, kindtandverzorgenden, mondhygiënistes, preventie- assistenten en assistenten. 

Waar bestaat de verzorging uit? 

  • een regelmatige controle tot 2 maal per jaar 
  • voorlichting mondhygiëne en begeleidende poetsinstructie 
  • voorlichting betreffende voedingsgewoonten 
  • preventieve behandeling zoals het aanbrengen van beschermende laklaagjes op de kiezen      (sealant) en fluorideerbehandeling. 
  • Behandelen van gaatjes in het blijvend gebit, maar ook in het melkgebit om daarmee een      gezonde basis te leggen voor het blijvend gebit later. 
  • Aandacht besteedt aan de ontwikkeling van het gebit en de groei van de kaken en indien        nodig wordt doorverwezen naar een orthodontist (beugeltandarts). Deze behandelt dan          eventueel met een beugel de stand van de tanden als deze niet goed is.  
  • Hulp bieden bij alle voorkomende tussentijdse (pijn)klachten. 

Waar wordt de verzorging verleend? 

Ouders ontvangen een oproep voor controle in het centrum voor Jeugdtandverzorging in Rotterdam.  De kinderen worden vanaf twee jaar in de gelegenheid gesteld om samen met de ouders te komen. Kinderen kunnen ook vanaf circa 4 jaar zelfstandig komen, indien zij en hun ouders dat wensen. Zij worden dan in groepjes door de assistente uit de groep gehaald en met een busje naar het centrum vervoerd. In geval van bijzonderheden wordt alsnog contact gezocht met de ouders. 

Adres: Beukelsdijk 107-109, 3021 AE  Rotterdam 

Tel.nr: 010 – 411 69 60     email: beukelsdijk@mondzorgvoorkids.nl 

Wanneer het kind de basisschool verlaat? 

Als uw kind de basisschool verlaat wordt hij of zij in de regel 2x per jaar opgeroepen. Hiervoor sturen wij u een afspraak. De verzorging kan worden voortgezet tot 18 jaar. 

Wat zijn de kosten? 

Indien uw kind is aangesloten bij een ziekenfonds worden alle kosten door het ziekenfonds betaald. Particulier verzekerden ontvangen een nota, die afhankelijk van de polisvoorwaarden wordt vergoed door de particuliere ziektekostenverzekering. 

 

Terug